Skip to content
Početna stranica » Blog » OTVOREN POZIV – Obnova javne kulturne infrastrukture

OTVOREN POZIV – Obnova javne kulturne infrastrukture

Sveti Nikola ove godine nije samo donio vrijedne poklone za svu djecu, nego i dugo oćekivani natječaj pomoću kojeg gradovi, općine, županije te ustanove u kulture (muzeji, knjižnice, kazališta, koncertne dvorane, kulturni centri/prostori) mogu provesti svoje projekte iz područja kulture i socijalne uključenosti.

Opće informacije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 6.12.2023. objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”.

Predmet Poziva su ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture.

Svrha Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Proračun i intenzitet potpore

Ukupna alokacija ovog Poziva iznosi 70.000.000,00 EUR.

Najviši iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

Prihvatljivost prijavitelja i partnera

  • ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
  • jedince lokalne samouprave (JLS)
  • jedince područne (regionalne) samouprave (JP(R)S)

Prihvatljive aktivnosti

  • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  • Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta

Rokovi

Datum početka zaprimanja projektnih prijava:     01.02.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava:                     31.12.2024.

***


Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv, javite nam se ovdje s povjerenjem kako bismo za Vas provjerili prihvatljivost i na vrijeme započeli s pripremom projektnog prijedloga.