Skip to content
Početna stranica » Blog » OTVOREN POZIV – Dokazivanje inovativnog koncepta (2. krug)

OTVOREN POZIV – Dokazivanje inovativnog koncepta (2. krug)

Stiže drugi krug popularnog natječaja “Dokazivanje inovativnog koncepta”! Ovo je prava prilika za razvoj novih proizvoda i usluga uz odlične potpore za istraživanje i razvoj. Bez obzira jeste li poduzetnik, istraživač ili samo želite realizirati svoju ideju, pridružite se i vi zajedničkom oblikovanju budućnosti inovacija.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 1.10.2023.
Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.12.2023.
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Financijska alokacija

 • Ukupna bespovratna sredstva: 4.799.920,37 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Stope potpora:

Za istraživanje i razvoj

 • Mikro i mala poduzeća – 70%
 • Srednja poduzeća – 60%

Za inovacije za MSP-ove

 • Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) – 50%
 • Istraživačke organizacije – do 100%

Svrha Poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Predmet Poziva

Dodjela bespovratnih sredstava za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Prihvatljivi prijavitelji

 • MSP-ovi
 • Znanstvenoistraživačke institucije
 • Građani

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Istraživanje (TRL 3-4; industrijska istraživanja)

 • Izrada prototipa
 • Demonstracija tehničke izvedivosti

Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

 • upravljanje i zaštita IV-a
 • preliminarna pretraga patentnih baza
 • provjera pretpostavki i analiza vezana uz ciljanu uporabu, korisnike i tržište za rješenja koja se razvijaju projektom
 • identifikacija sljedećih ključnih točaka u razvoju i komercijalizaciji kao i izradi plana kako ih dosegnuti u slučaju potvrde koncepta

Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije

 • Analiza tržišta
 • Izrada studije izvedivosti
 • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Pretraga patenata
 • Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva
 • Vođenje projekta

Prihvatljivi troškovi

MSP & fizičke osobe

Potpore za istraživanje i razvoj (stope potpore: 70% za mikro i mala poduzeća; 60% za srednja poduzeća)

 • Plaće istraživačkog i projektnog osoblja (bruto II)
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Neizravni troškovi

Potpore za inovacije za MSP-ove (stopa potpore: 50%)

Troškovi vanjskih usluga za izradu:

 • analize tržišta
 • studije izvedivosti
 • studije ili plana za komercijalizaciju te
 • troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

Istraživačke organizacije (stopa potpore: 100% prihvatljivih troškova projekta)

 • Plaće istraživačkog i projektnog osoblja
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi kupnje opreme
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva
 • Troškovi diseminacije
 • Troškovi upravljanja projektom
 • Neizravni troškovi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta

Partneri

 • Troškovi osoblja
 • neizravni troškovi

Operativni program: NPOO
Vrsta natječaja: Otvoreni poziv

***
Ako želite da i vama pomognemo pri razvoju projektne ideje i/ili pripremi projektne prijave, obratite nam se s povjerenjem ovdje.