Skip to content
Početna stranica » Blog » Nova Strategija pametne specijalizacije do 2029.

Nova Strategija pametne specijalizacije do 2029.

Hrvatska na putu inovacija i gospodarskog uzleta

Na sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine, Hrvatska Vlada donijela je Strategiju pametne specijalizacije do 2029. godine (S3). Ova ambiciozna strategija predstavlja temelj za transformaciju hrvatskog gospodarstva i pokretanje inovacija s ciljem postizanja održivog razvoja i prosperiteta.

S3: Strateški koncept za usmjeravanje sredstava na inovativne sektore

S3 je strateški koncept razvijen na razini Europske unije koji zagovara usklađivanje horizontalnih i vertikalnih inovacijskih politika. Na taj način, financijska sredstva u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) usmjeravaju se na sektore s najvećim potencijalom za transformaciju i budući rast.

Hrvatska S3 2029.: Strateška uzdanica za održivi rast

Hrvatska S3 2029. dio je strateškog okvira definiranog Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine. Ova strategija predstavlja glavnu paradigmu za IRI u Hrvatskoj u periodu do 2029. godine. Nositelji izrade S3 bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces izrade temeljio se na pristupu odozdo prema gore (bottom-up), koji je uključivao prikupljanje inputa relevantnih dionika – poduzetnika, znanstvenika i članova tematskih inovacijskih vijeća. Na taj način, osiguralo se da S3 bude utemeljen na stvarnim potrebama, kapacitetima i potencijalima hrvatskog gospodarstva.

S3 kao facilitator za provedbu EU fondova

S3 ne samo da definira strateške prioritete za inovativni razvoj Hrvatske, već i omogućava provedbu EU fondova za razdoblje 2021.-2027. godine. Strateške smjernice S3 služe kao podloga za financiranje projekata iz EU fondova u području IRI-ja. Strategija je zamišljena kao nastavak prethodne S3 strategije za razdoblje 2016.-2020. godine, a kako bi ostala relevantna, redovito će se prilagođavati budućim trendovima i potrebama hrvatskog inovacijskog sustava.

Sedam prioritetnih područja za inovativni razvoj

U okviru S3 2029. godine identificirana su sedam vertikalnih tematskih prioritetnih područja za koja postoje značajni razvojni potencijali i kapacitet za stvaranje specifičnih tematskih ekosustava. To su:

  1. Personalizirana briga o zdravlju
  2. Pametna i čista energija
  3. Pametni i zeleni promet
  4. Sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor i sanacija
  5. Održiva i kružna hrana
  6. Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva
  7. Digitalni proizvodi i platforme

Prioritetizacija ovih područja predstavlja temelj za razvoj inovativno orijentiranih sektora u Hrvatskoj, čime se otvaraju mogućnosti za stvaranje visokokvalitetnih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti gospodarstva i ostvarivanje održivog razvoja.

Očekivani učinci S3: Inovacije, rast i prosperitet

Uvođenje S3 2029. godine predstavlja značajan korak za Hrvatsku na putu transformacije i gospodarskog uzleta. Strateškim fokusom na inovativne sektore i usklađenom provedbom EU fondova, Hrvatska si osigurava ključne preduvjete za postizanje održivog razvoja, povećanje konkurentnosti i stvaranje prosperitetnog društva.

Tekst S3 do 2029. je dostupan ovdje.

***


Imate pitanja o korištenju EU fondova? Slobodno nam se obratite i saznajte kako možemo pomoći u vašem projektu.