Skip to content
Početna stranica » Blog » OTVOREN POZIV – 2. Poziv Interreg dunavske regije

OTVOREN POZIV – 2. Poziv Interreg dunavske regije

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. (Interreg Programme Danube Region) 2. studenoga 2023. godine otvorio je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu).

U novom programskom razdoblju program će financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. se sastoji od 4 prioritetne osi:

 • Prioritetna os 1 – Pametnija dunavska regija
 • Prioritetna os 2 – Zelenija dunavska regija
 • Prioritetna os 3 – Uključivija dunavska regija
 • Prioritetna os 4 – Bolje upravljana dunavska regija

U sklopu drugog poziva Program će financirati projekte koji se između ostaloga bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Ciljevi poziva

Za prijavitelje će biti otvoreno 7 specifičnih ciljeva:

 1. SO2.2 – Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja katastrofama (5.960.525,00 EUR)
 2. SO2.3 – Poboljšanje upravljanja vodom i sedimentima (4.524.737,00 EUR)
 3. SO2.4 – Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti u ekološkim koridorima i ekoregijama (4.854.160,00 EUR)
 4. SO3.1 – Pristupačna, uključiva i učinkovita tržišta rada (4.563.214,00 EUR)
 5. SO3.2 – Pristupačne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju (4.563.214,00 EUR)
 6. SO3.3 – Društveno-ekonomski razvoj kroz baštinu, kulturu i turizam (6.102.298,00 EUR)
 7. SO 4.2. – povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje (8.181.765,00 EUR)

Intenzitet potpore i proračun

Vrijednost poziva iznosi preko 38 milijuna eura iz Interreg fonda.

Stopa sufinanciranja je 80%.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javnopravna tijela
 • Privatne institucije (profitne i neprofitne)
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijska partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja.

Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija RH.

Rokovi

Poziv će biti otvoren do 29. ožujka 2024. godine u 14:00 sati.

***


Ako želite da vam pomognemo pri razvoju projektne ideje i/ili pripremi projektne prijave, obratite nam se s povjerenjem ovdje.