Skip to content
Početna stranica » Blog » OTVOREN POZIV – Vaučeri za digitalizaciju (3. rok)

OTVOREN POZIV – Vaučeri za digitalizaciju (3. rok)

U tijeku je 3. krug Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Vaučeri za digitalizaciju”. Ako ste mali ili srednji poduzetnik, imate priliku dobiti bespovratna sredstva do 9.990,00 EUR, 14.500,00 EUR ili 19.900,00 EUR za digitalizaciju svog poslovanja u obliku vaučera. Zato je sada idealno vrijeme da pretvorite svoju viziju u stvarnost te unaprijedite svoje digitalne vještine i transformirate svoje poslovanje uz najnovija tehnološka i digitalna rješenja za vašu branšu.

Svrha ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Prijavitelji mogu birati između različitih vrsta vaučera, tj. kategorija usluga, ovisno o svojim potrebama:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Vaučer je namijenjen specijaliziranim programima neformalnog učenja usmjerenim na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.

Uvjeti:

Prijavitelj u jednu prijavu može uključiti jednu ili više edukacija, pod uvjetom:

 • da je najmanje 20% svih zaposlenika* uključeno u edukacije u sklopu vaučera
 • da se edukacije održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu
 • da je po završetku edukacije proveden test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika
 • da ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 EUR
 • da poduzeće ima najmanje 1 zaposlenog* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer

*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

Vaučer za digitalni marketing

2. Vaučer za digitalni marketing

Aktivnosti ovog vaučera uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, m-trgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih rješenja – kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i otvaranje novih i unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije te unaprjeđenje odnosa s kupcima.
Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata.

Izrada internetskih stranica poduzeća uključuje osiguranu prisutnost ključnih elemenata web stranice, prikladan i učinkovit sadržaj, tehničku ispravnost te edukaciju zaposlenika povezanu sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

 • Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada mobilne aplikacije uključujući edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Svrha mobilne aplikacije je omogućiti funkcionalnosti s karakteristikama mobilnih uređaja koje ne pružaju web stranica ili internet trgovina. Uključuje korisničko iskustvo i vizualnu relevantnost, zakonsku usklađenost te omogućeno korištenje i pristup korisnicima s barem jednog velikog segmenta uređaja (npr. Android ili iOS), nekoliko oblika tehničke implementacije te sigurnost podataka i stabilan rad.
 • Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada web stranice za e-trgovinu (web shop) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Web stranice za e-trgovinu trebaju omogućiti konfigurirane i integrirane načine plaćanja u internetskoj trgovini, korištenje na svim vrstama uređaja te indeksiranost od strane glavnih tražilica, kao i omogućeno samostalno upravljanje sadržajem za korisnika.
 • Upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

Upravljanje društvenim mrežama treba uključiti odabir minimalno 1 društvene mreže sukladno potencijalnim klijentima i ponudi poduzeća, izradu strategije poslovanja na društvenim mrežama, kreiranje relevantnog sadržaja ovisno o odabiru društvene mreže, praćenje reakcija na objavljene sadržaje (statistike) i sl. te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

Uvjeti:

 • poduzeće mora imati najmanje 1 zaposlenog* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer

*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća:

 • definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva
 • analizu postojećeg stanja i okruženja
 • ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju
 • optimizaciju procesa i organizacije te
 • druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI).

Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju.

Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.

Uvjeti:

 • poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer

*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cyber security)

4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cyber security)

Aktivnosti vaučera uključuju:

 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
 • provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća
 • analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava
 • generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te
 • edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.

Uvjeti:

 • poduzeće mora imati najmanje 1 zaposlenog* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer

*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

Napomena: prilikom pružanje usluge iz područja dijagnostike kibernetičke sigurnosti pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge.

Vaučer za složena digitalna rješenja

5. Vaučer za složena digitalna rješenja

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su:

 • rješenja za industriju 4.0
 • razvoj mrežnih sustava i procesa
 • IoT (Interneta stvari)
 • razvoj pametnih usluga
 • automatizacija

te razvoj projekata koji uključuju:

 • Big data (velike podatke)
 • simulacijske modele
 • virtualnu i proširenu stvarnost
 • integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu
 • planiranje resursa poduzeća
 • digitalna rješenja za produktivnost
 • rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te
 • edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.

Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ukoliko poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.

Uvjeti:

 • poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih* na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer

*nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje

 

Potpora

Prijavitelj može zatražiti samo jedan vaučer. Stopa sufinanciranja do maksimalno 90%, ovisno o vrsti vaučera!

Intenzitet potpore

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – 90%

Vaučer za digitalni marketing – 50%

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – 60%

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – 70%

Vaučer za složena digitalna rješenja – 60%

Rokovi

3. rok (aktualni): od 01.03. 2024. godine u 11.00 sati do 08.04.2024. godine u 16.00 sati

2. rok: od 01.11. 2023. godine u 11.00 sati do 01.12.2023. godine u 11.00 sati

1. rok: od 01.06. 2023. godine u 11.00 sati do 07.07.2023. godine u 11.00 sati

 

Prihvatljivost prijavitelja

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće:

 • prijavitelj mora imati minimalni broj zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog;
 • prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u 6 mjeseci prije dana podnošenja projektnog prijedloga;

Prijavitelj mora biti registriran za prihvatljivu djelatnost.

 

***
Ako želite da i vama pomognemo u pripremi za korištenje navedenih vaučera, obratite nam se s povjerenjem ovdje.