Skip to content
Početna stranica » Blog » OTVOREN POZIV – Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

OTVOREN POZIV – Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija je nakon dugog iščekivanja 1. ožujka 2024. objavio Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike u području kulturnih i kreativnih industrija pod nazivom “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”.

Opće informacije

Za provedbu investicije u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osiguran je ukupan raspoloživ iznos od 33.180.702,10 EUR bespovratnih sredstava .

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.04.2024., 08:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.07.2024., 16:00

Predmet Poziva

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te za stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji

GRUPA A

  • trgovačka društva
  • obrti
  • ustanove u kulturi
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

GRUPA B

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
    obrti
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  • trgovačka društva
  • ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području kako je navedeno u Uputama za prijavitelje. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA

71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10 Emitiranje radijskog programa

60.20 Emitiranje televizijskog programa

63.12 Internetski portali

FILM

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01 Izvođačka umjetnost

90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE

Prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji videoigre prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre.

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI

Navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta i navedeni su na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Prihvatljive aktivnosti

GRUPA A

Obavezne aktivnosti:
1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
2. Promidžba i vidljivost

Neobavezne aktivnosti:
3. Upravljanje projektom
4. Revizija projekta
5. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
6. Usavršavanje djelatnika
7. Sudjelovanje na sajmovima
8. Priprema projektnog prijedloga
9. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

GRUPA B

Obavezne aktivnosti:

1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
2. Promidžba i vidljivost

Neobavezne aktivnosti:

3. Upravljanje projektom
4. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
5. Usavršavanje djelatnika
6. Sudjelovanje na sajmovima
7. Priprema projektnog prijedloga
8. Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora

Iznosi i intenzitet potpore

GRUPA A

Ukupna alokacija: 21.000.00,00 EUR

Minimalni iznos potpore: 40.000,00 EUR

Maksimalan iznos potpore: 995.000,00 EUR

GRUPA B

Ukupna alokacija: 12.180.702,10 EUR

Minimalni iznos potpore: 15.000,00 EUR

Maksimalan iznos potpore: 300.000,00 EUR

GRUPA A

REGIONALNA POTPORA:

Grad Zagreb: mikro i mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%

Panonska Hrvatska: mikro i mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%

Sjeverna Hrvatska: mikro i mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%

Jadranska Hrvatska: mikro i mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

POTPORE:

za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: do 50%

MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: do 50%

za usavršavanje: do 70%

male vrijednosti – de minimis: do 50%

GRUPA B

Do 85%

***

Zainteresirani ste za nadolazeći natječaj i obavljate opisane djelatnosti u sektoru kulture i kreativnih industrija? Javite nam se da zajedno pripremimo uspješnu prijavu za EU potpore!